اندک سوادی که دارم

قشم.آسوده ترم بی تو

منوسکوت خلیج شکستن

منودل ب ترانه هابستن

منوبی دغدغه زیستن

منودرکردن رخوتت ازتن

منوشب واژه های عاشقانه

منوهمبستری بایک ترانه

منوسازم واجرای شبانه

منولبخندهای موذیانه

همه برای این است

آسوده ترم بی تو

تامران

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.