اندک سوادی که دارم

(برای مهرماه) کلاس درس تو

هیاهوی کلاس

گوشهایم فقط صدای ترامیشنود

بوی چرم تازه کیفها ودفترهاوکتاب ها

نه فقط بوی توست

برای دیدن ،بهترین چشمان توست

میدانی چقدرخوشبختم که تورادارم

درتمام کلاسهای روزانه ام

یا نجواهای عاشقانه شبانه ام

به اندازه تمام مهرهای عمرم

بتوتکیه کرده ام

معلم عشق نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.