X
تبلیغات
زولا

اندک سوادی که دارم

جزیره قشم. سوت شناورها برای که به صدادرمیآید( هفته نامه همزیستی )

دردنیای پرهیاهوی امروز وقت برای انسانها بسی گرانقدرترازادوارگذشته ودرصدرامورات زندگی قرارگرفته 0 ازثانیه ثانیه ودقیقه های آن استفاده می کنند،تا چرخ ارتزاق خانواده بچرخد واقتصادی رو به رشد داشته باشند.

درتمام کشورهای پویای جهان برای به هرزنرفتن وقت مردم تلاشی مضاعف شکل میگیرد .حرکت خودروهای عمومی ،قطارهای سریع السیربین قاره ای یا پروازهای متنوع.اما درکشورما خیلی راحت تاخیردردستورکار قرارمیگیردومسافران لاجرم واداربه تحمل میشوند.حال به هرمزگان نگاه کنیم:قطارها که نظم دارند ،پروازها هم کم وبیش،اتوبوسهای ناوگان حمل ونقل چند سالی ست که درکشورمان بهترسازماندهی میشوند اما به شناورها که نگاه میکنیم ،خصوص دراسکله شهید ذاکری عدم هماهنگی ساعات آمدوشدشناورها توی ذوق میزندوافرادی که برای کارهای اداری وشخصی به بندرعباس میروند،در اغلب اوقات نمیدانند چگونه ساعات خودراتنظیم نمایند که بیش ازده دقیقه فوت وقت نداشته باشند؟

چه خوب میشد اگرساعت حرکت تندروها،همراه بانام آنها وتمام مشخصات ،درمعرض دید مسافرها قرارمیگرفت،خصوص گردشگرانی که رکن اصلی درامد بازارهای جزایرهرمزگان هستند،درهوای گرم معطل نشوند.

بارها دیده ایم برای تنظیم وقتمان یا باید زودتربرویم ومنتظرتندرو بمانیم یا معطل پرشدن شناور،این پاوآن پا کنیم تا گرمای تموزتابستان تمام انرژی ما رانگیرد!

الغرض قصه کوتاه. برادران دست اندرکار، اگر یک روز تنها یک روز،وقت بگذارید میتوانید مردم را ازاین سردرگمی نجات دهید.البته حقیرتحقیقات میدانی انجام نداده ام اما چیزی که عیان است چه حاجت به نوشتن؟؟؟!!!!!

تازه ازساعت 22دیگرتردد به بندرامکان پذیرنیست که امیدواریم با اتمام پروژه پل ،کمی ازنگرانیهای خانواده های  ساکن درقشم وتوابع کاسته شود.

باید درایران یاد بگیریم برای وقت یکدیگرارزش قائل شویم .میگویندوقت طلاست اما انسانیت رانمیتوان با زرفروخت.به امید استانی نیک با نیک اندیشی.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.