اندک سوادی که دارم

جزیره قشم - مبعث مبارک

او بود که ندای یکتاپرستی را باغریوی بلند بگوش همه رساند اما صدایش درتاریخ هرگزمحونشد.


درود به همه

اولش عیدتون مبارک .دوم اینکه برای اهالی هرمزگان باید بنویسم روزنامه ای باتیراژ30000بزودی دردستانتان خواهد بود عرض کنم برایش زحمات زیادی کشیده شده امیدوارم مردم خونگرم جنوب خصوص قشم برایش ارزش قائل باشندوغنیمتش بشمارند.

یه تشکرویژه هم ازانجمن ادبی قشم دارم که باکمال خوشرویی بنده نو قلم رو پذیرفتند واجازه خواندن شعرونوشتن مطلب دادند جناب سردبیر محترم وباقی بزرگترهایم هم ازنظرسنی هم قلمی .

تشکردیگربازهم ازدوستانی که منو دراجرای برنامه تشویق میکنند وهرشب برای شنیدن صدای نخراشیده من تشریف میاورند وبنده شرمنده میشم وقتی نمیتوانم کارازخواننده های روز بخوانم اما خودمونیم ازرشت اومدیم وبندری خوان هم شدیم.

باید اعتراف کنم ازدیارم باآنهمه درگیری کاری بلند شدم اومدم اینجا اما اینجا بیشتردرگیرکارشدم.

احساس میکنم برای قشم آدم مفیدی میتونم باشم پتانسیل بالای جزیره .نبود امکانات فرهنگی مناسب خیزش مسئولین برای شکستن تابوهای بدفرهنگی حسادتهای موزیسین نماها همه وهمه مرا بیشتر دلگرم میکند وقتتان رانمیگیرم.

چندشعرجدید دارم که دروقتش بعدازچاپ میتایپم.

راستی تولدهمسرم امروزه برایش آرزوی هرآنچه آرزومنداست رادارم امیدوارم با ورود پسرم دلتنگیهای غربت ازیادش برود.

ارادتمند.تامران هامون.5خرداد قشم

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.